Kod NFZ wyrobu medycznego: P.127A | Grupa i liczba porządkowa wyrobu medycznego: P.127A | Nazwa: Wózek inwalidzki ze stopów lekkich, z systemem szybkiego montażu i demontażu kół, składany, dla dorosłych
Nasza oferta dopasowana jest do limitów NFZ dla kodu P.127A | Umożliwiamy refundację NFZ, dofinansowanie z MOPR, PCPR, PFRON, Aktywny Samorząd oraz fundacji.
Kwota dofinansowania NFZ: 100% | Limit finansowania: 1700 zł | Okres użytkowania: Raz na 5 lat

Trwała dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne chodzenie; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 127 lub 129, lub 130, lub 130A, lub 130B, lub 130C

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu
 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
 • Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń
 • Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

Kod NFZ wyrobu medycznego: P.129.00 dorośli / P.129A.01 dzieci | Grupa i liczba porządkowa wyrobu medycznego: P.129 | Nazwa: Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie, o masie z kołami do 16 kg, koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch tylnych kołach
Nasza oferta dopasowana jest do limitów NFZ dla kodu P.129 | Umożliwiamy refundację NFZ, dofinansowanie z MOPR, PCPR, PFRON, Aktywny Samorząd oraz fundacji.
Kwota dofinansowania NFZ: 100% | Limit finansowania:
– 4500 zł Wózek inwalidzki o wadze do 12 kg – dla dorosłych (P.129.00.12)
– 2000 zł Wózek inwalidzki o wadze do 16 kg – dla dorosłych (P.129.00.16)
– 4500 zł Wózek inwalidzki o wadze do 10 kg – dla dzieci (P.129A.01.10)
– 2000 zł Wózek inwalidzki o wadze do 12 kg – dla dzieci (P.129A.01.12)
Okres użytkowania: Raz na 4 lata dorośli / Raz na 3 lata dzieci

Dorośli: z trwałymi dysfunkcjami ograniczającymi samodzielne chodzenie, z zachowaniem sprawności w kończynach górnych umożliwiającej samodzielne poruszanie się na wózku; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 127 lub 130, lub 130A, lub 130B, lub 130C

Dzieci: od rozpoczęcia 3. do ukończenia 18. roku życia z trwałymi dysfunkcjami ograniczającymi samodzielne chodzenie, z zachowaniem sprawności w kończynach górnych umożliwiającej samodzielne poruszanie się na wózku; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 128 lub 131, lub 131A, lub 131B

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu
 • Specjalista w dziedzinie fizjoterapii