Zdalna refundacja NFZ online przez Internet! Jeśli nie masz zlecenia od lekarza, pomożemy Ci je uzyskać. Zadzwoń pod numer 792 888 222 i dowiedz się więcej. Dodatkowo dofinansowanie z MOPR, PCPR, PFRON, Aktywny Samorząd oraz fundacji.

1. Uzyskaj zlecenie NFZ od lekarza

na sprzęt medyczny przez teleporadę z naszym lekarzem lub na wizycie w gabinecie

2. Złóż zamówienie online

w naszym sklepie i zrealizuj zlecenie podając jego unikalny numer oraz PESEL Pacjenta

3. Odbierz paczkę z zamówieniem

ze sklepu i podpisz potwierdzenie odbioru sprzętu na przygotowanym dokumencie

Kod NFZ wyrobu medycznego: P.115 | Grupa i liczba porządkowa wyrobu medycznego: P.115 | Nazwa: Pas brzuszny
Nasza oferta dopasowana jest do limitów NFZ dla kodu P.115 | Umożliwiamy refundację NFZ online.
Kwota dofinansowania NFZ: 70% | Limit finansowania: 100 zł | Okres użytkowania: Raz na 1 rok

  • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej
  • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej
  • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej
  • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii
Filtruj