Bezpłatny pomiar specjalistyczny oraz testowanie sprzętu w Twoim mieście:

Umów się z naszym przedstawicielem na bezpłatną prezentację sprzętu oraz indywidualny pomiar w jednym z poniższych miast lub jego okolicach:
Lublin, Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Białystok, Katowice, Rzeszów, Puławy, Świdnik, Kraśnik, Lubartów.

Kod NFZ wyrobu medycznego: P.127A | Grupa i liczba porządkowa wyrobu medycznego: P.127A | Nazwa: Wózek inwalidzki ze stopów lekkich, z systemem szybkiego montażu i demontażu kół, składany, dla dorosłych
Nasza oferta dopasowana jest do limitów NFZ dla kodu P.127A | Umożliwiamy refundację NFZ, dofinansowanie z MOPR, PCPR, PFRON, Aktywny Samorząd oraz fundacji.
Kwota dofinansowania NFZ: 100% | Limit finansowania: 1700 zł | Okres użytkowania: Raz na 5 lat

Trwała dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne chodzenie; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 127 lub 129, lub 130, lub 130A, lub 130B, lub 130C

  • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii
  • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii
  • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej
  • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej
  • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii
  • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii
  • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu
  • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
  • Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń
  • Specjalista w dziedzinie fizjoterapii