Kod NFZ wyrobu medycznego: P.115 | Grupa i liczba porządkowa wyrobu medycznego: P.115 | Nazwa: Pas brzuszny
Nasza oferta dopasowana jest do limitów NFZ dla kodu P.115 | Umożliwiamy refundację NFZ, dofinansowanie z MOPR, PCPR, PFRON, Aktywny Samorząd oraz fundacji.
Kwota dofinansowania NFZ: 70% | Limit finansowania: 100 zł | Okres użytkowania: Raz na 1 rok

  • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej
  • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej
  • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej
  • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii