Kod NFZ wyrobu medycznego: P.124.01 dzieci | Grupa i liczba porządkowa wyrobu medycznego: P.124 | Nazwa: Balkonik specjalny dla dzieci z odciążeniem tułowia, umożliwiający przemieszczanie się
Nasza oferta dopasowana jest do limitów NFZ dla kodu P.124 | Umożliwiamy refundację NFZ, dofinansowanie z MOPR, PCPR, PFRON, Aktywny Samorząd oraz fundacji.
Kwota dofinansowania NFZ: 100% dzieci do 18 roku życia | Limit finansowania: 600 zł | Okres użytkowania: Raz na 3 lata dzieci

Dzieci od rozpoczęcia 3. do ukończenia 18. roku życia wymagające wspomagania chodu z odciążeniem tułowia (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w pionizator)

  • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej
  • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu