Ukraine flag Розмовляємо українською: +48 792 888 222
Якщо у вас немає направлення від лікаря, ми допоможемо вам його отримати. Телефонуй 792 888 222 і дізнайся більше. Додаткові пільги (дофінансування) з MOPR(Міський Осередок Допомоги Родині), PCPR (Районний Центр Допомоги Родині), PFRON (Державний Фонд Реабілітації Осіб з Інвалідністю), Aktywny Samorząd (Активне Самоврядування) і також фундації.

1. Отримай направлення пільгового забезпечення NFZ

на медичне обладнання скориставшись послугою телефонної консультації з нашим лікарем спеціалістом або на стаціонарному прийомі у нашому приватному кабінеті.

2. Зроби онлайн-замовлення

в нашому інтернет-магазині та дистанційно зреалізуй направлення подаючи його унікальний номер і номер PESEL пацієнта

3. Отримай посилку з замовленням

від курє’ра та підпиши при ньому заздалегіть приготовлений документ-підтвердження отримання медичного виробу

Od 1 stycznia 2024 roku (w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie) zmianie uległa nazwa grupy i liczby porządkowej wyrobu medycznego z P.127A na S.13.01.

Kod NFZ wyrobu medycznego: P.127A | Grupa i liczba porządkowa wyrobu medycznego: P.127A | Nazwa: Wózek inwalidzki ze stopów lekkich, z systemem szybkiego montażu i demontażu kół, składany, dla dorosłych
Nasza oferta dopasowana jest do limitów NFZ dla kodu P.127A | Umożliwiamy refundację NFZ, dofinansowanie z MOPR, PCPR, PFRON, Aktywny Samorząd oraz fundacji.
Kwota dofinansowania NFZ: 100% | Limit finansowania: 1700 zł | Okres użytkowania: Raz na 5 lat

Trwała dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne chodzenie; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 127 lub 129, lub 130, lub 130A, lub 130B, lub 130C

  • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii
  • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii
  • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej
  • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej
  • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii
  • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii
  • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu
  • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
  • Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń
  • Specjalista w dziedzinie fizjoterapii
Filter